Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Login

Ansøg

 


Personlige oplysninger

Fornavn(e): *
 
Efternavn(e): *
Adresse: (Vejnavn og nummer) *
Postnummer: *
By: *
Land: *
Telefonnr: *
E-mail: *
Bekræft E-mail: *
Personnummer: *
Dit pengeinstituts registreringsnummer: *
Dit kontonummer i pengeinstitut: *
Hidtidig uddannnelse:
Igangværende uddannelse: (stud.jur, stud HA jur, etc.)
Uddannelsestrin: *
Uddannelsesinstitution: (såfremt du ikke på nuværende tidspunkt er tilknyttet nævnte
uddannelsesinstitutioner vælges "ingen tilknytning til skoler på listen")
*
Uddannelsesretning:*

Motivation for ansøgning

Hvad søges der støtte til? (Maksimalt 1.800 enheder svarende til 30 linjer à 50 anslag) *
Hvilke ønsker har du til din fremtidige beskæftigelse?

Bilag der kan vedhæftes ansøgningen:

(Maksimalt 2MB per fil og 3 filer per upload - .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg og .pdf accepteres)

Anbefalinger fra lærere eller læreanstalt:


Andre sagkyndige udtalelser


Bekræftelse fra udenlandsk uddannelsessted:


Eksamensbeviser, afgangsbeviser eller lign. kvalifikationsdokumenter:
Kommentarer:


Under ophold i udlandet:

Telefon:
E-mail:
Navnet på den uddannelsesinstitution, virksomhed, ambassade mv., hvor du planlægger et studieophold: *

Studieretning og forventede fag: *

Varighed af uddannelsesophold, hvortil der søges støtte:

Starttidspunkt: *
Varighed:*

Økonomiske spørgsmål:

Budget: *
(Maksimalt 2MB per fil og 3 filer per upload - .doc, .docx, .gif, .jpg, .jpeg og .pdf accepteres)

Andre fonde og legater, der støtter dit projekt:


Nettoindkomst: Løn, stipendier, renteindtægter mv. minus renteudgifter og lignende.

Foregående år:
Ansøgningsåret:Samlet budget i kr: *
Manglende finansering i kr: *

Eventuelle særlige forhold vedrørende ansøgers økonomiske situation: