Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Login

Kontaktadresser

Kontaktoplysninger for administrator for Konsul Axel Nielsens Mindelegat og uddannelsesinstitutionerne, som deltager i sagsbehandlingen af de studerendes ansøgninger, fremgår nedenfor:
Copenhagen Business School
Sekretariatet for Private Legater
Niels Henrik Larsen
Tlf. 38 15 30 93
legat@cbs.dk
Aarhus Universitet
Aarhus BSS International
Lena Tarpgaard Møller
Tlf: 87151951
lenam@au.dk

 

 

Københavns Universitet
Uddannelsesservice
Tlf. 35 32 28 09
legater@adm.ku.dk

Erhvervsakademiet Lillebælt
John Maahr Hansen
jmaa@eal.dk


Aalborg Universitet
Studievejledningen & Internationalt Kontor
Frederik Bajers Vej 5
9220 Aalborg
Tlf. 99409654
mha@adm.aau.dk
Syddansk Universitet
Studieservice
Tlf. 65 50 10 00
eksterne-legater@sdu.dk

Mindelegatets administrator:
Christina Bahl Clausen